top of page
搜尋

Cricut 機器及包裝的尺寸&重量

已更新:2022年12月2日

以下為Cricut機器的尺寸及包裝尺寸和重量:

(人手量度,或有~1cm誤差)


Maker 3

包裝: 67 x 28 x 29 cm / 10.7 kg

機身: 58 x 19 x 16.5 cm / 7 kg

Explore 3

包裝: 67 x 28 x 29 cm / 8.0 kg

機身: 57 x 19 x 16 cm / 5 kg

Joy

包裝: 25 x 19 x 21 cm / 2.9 kg

機身: 22 x 15 x 12 cm / 1.75kg


Easypress 2 9"x9"

包裝: 35 x 20 x 36 cm / 4.5 kg

機身:27 x 13 x 27 cm / 2.9kg

Easyexpress Mini

包裝: 15 x 9 x 19 cm / 0.82 Kg

機身: 11 x 8 x 12 cm / 0.6kg
bottom of page